İKİ ƏSRİN QƏHRƏMANI

16-09-2023, 21:24
0

İKİ ƏSRİN QƏHRƏMANI Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb, ən