Azərbaycan və Bolqarıstan dövlətlərı arasında çoxşaxəli əməkdaşlıq

10-05-2024, 16:00
0

Müstəqil Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini tutaraq dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı yer alan dövlətlərlə qarşılıqlı etimad əsasında əlaqələrini qurub. Əsası Ümummilli