Mətbuata və millətə bağlı ömür

3-04-2024, 16:38
0

Mətbuata və millətə bağlı ömür Nəzərə alsaq ki, canlını söz yaşadır, bu mənada hər bir cəmiyyətin də var olması üçün mətbuatın – azad sözün mövcudluğu əsasdır. Əbəs yerə deyildi ki, bu məfhum