Danışa-danışa ölən, alışa-alışa sönən adam

27-05-2023, 15:24
0

Qollarım dolanar boynuna bir gün, Yenə baş qoyaram dizinə, Təbriz. Həsrətdən, hicrandan cana doymuşam, Yenə baş qoyaram dizinə, Təbriz… Araz kənarında böyüyən, hər gün gözü tikanlı məftillərə ilişib