Bu gecə yuxumda bir uşaq ağlayırdı...

25-02-2022, 15:47

Bu gecə yuxumda bir uşaq ağlayırdı...

Ordum.az Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB)-nin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (AJB)-nin üzvü: şairə-publisist Azadə Novruzovanın "Bu gecə yuxumda bir uşaq ağlayırdı"şeirini oxuculara təqdim edir:
Bu gecə yuxumda bir uşaq ağlayırdı,
Əlləri xınalı, telləri qıvrım.
Can deyib, haray çəkirdi.
Harayı dağ çəkirdi.
Gözündən od tökülürdü,
Alışıb, yanırdı dünya!

Bu gecə yuxumda bir uşaq ağlayırdı,
Əynində qırmızı don, ayağı yalın.
Don vurmuşdu ayağını,
Ünü ərşə çatırdı.
Diziüstə çökmüşdü
Səcdədən qalxırdı, dünya!

Bu gecə yuxumda bir uşaq ağlayırdı,
Xocalıdan...
Gəlinciyi qucağında.
Cəsədi qar içində.
Yiyəsi ölmüşdü,
Ortalıqda qalmışdı, dünya!
A child was crying in my dream last night
A child was crying in my dream last night
She had hennaed hands and curly hair.
She was crying for help,
Her voice hurt the people’s heart
As if fire was running out of her eyes
The world was burning in flames!

A child was crying in my dream last night
She had a red dress, she was barefooted
Her feet were frozen
Her voice could reach to the heavens
The world was kneeling down
It was rising from the genuflecting!

A child was crying in my dream last night
She was from Khojaly
She had a doll tucked under her arm
Her dead body was in the snow.
The world’s owner was dead
The world was left neglected!
Translated from Azerbaijani from English
Sevil Gulten
ВО СНЕ МОЕМ МЛАДЕНЕЦ НОЧЬЮ ПЛАКАЛ…
Во сне моем младенец ночью плакал,
С хной на руках, волосами кудрявыми.
С воплем она взывала,
Воплем душу вырывала.
Огонь из глаз ее сочился,
Мир вовсю пылал в огне!

Во сне моем младенец ночью плакал,
С красным платьем на теле,
С ножками обнаженными.
Обледенели ножки ее,
Зов ее до небес поднимался.
Опустился поклониться –
С молебна вставал мир!

Во сне моем младенец ночью плакал
Из Ходжалы…
С куклой в объятьях.
Труп в снегу.
Умер его покровитель –


Сам на себя уповал
мир!
Перевел с азербайджанского Гия Пачхаташвили
Facebook'da Paylaş